Xướng Môn Nữ Hầu Ch16-Ch20Tác Phẩm: Xướng Môn Nữ Hầu
Tác Giả: Tần Giản
Ngôn Tình Cổ Đại Trung Quốc
Nguồn Truyện: sstruyen
Nguồn Ảnh: Pinterest
Nhạc Đệm: Tình Nhi Nữ

*** Hình ảnh chỉ có tính cách minh họa, mình không hiểu tiếng Trung, nên nếu có gì sơ sót, mong các bạn thông cảm.Cảm ơn. ***

Nguồn: https://ultra-dark-radio.com/

Xem thêm bài viết: https://ultra-dark-radio.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *